Aneksy mini rata i max rata

ANEKSY MINI RATA I MAX RATA – czyli jak Getin Noble Bank stosował nieuczciwą praktykę rynkową??

W ostatnim czasie w prowadzonych przeze mnie postępowaniach sądowych przeciwko Getin Noble Bank zostały przedstawione trzy niezależne opinie biegłych specjalistów ds. Bankowości. Biegli, którzy zostali powołani w sprawach oprócz ustalenia jak miałaby sie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorców od dnia zawarcia umowy bez tzw, klauzul niedozowlonych wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny co do praktyki tego Banku w zakresie stosowania aneksu MINI RATA i MAX RATA.

Aneksy w swej treści przewidywały, że po okresie ich obowiązywania powodowały kumulację odsetek, które Bank doliczał do wartości kredytu ( kapitału). Powodowało to zwiększenie kwoty zadłużenia podstawowego o kilkadziesiąt tysięcy złotych. W ocenie pełnomocnika stanowiły one skrajnie niekorzystne zobowiązanie, którego skutków klienci nie mogli przewidzieć, ze względu na brak wiedzy ekonomicznej i rachunkowej.

Biegła podkreśliła między innymi, że:

Aneksy mini rata

 

 

 

 

W ocenie pełnomocnika zachowanie Banku nosi znamiona missellingu i jest sprzeczne z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Aneksy mini rata 2

 

 

 

Tym bardziej cieszy, że biegła potwierdziła stanowisko procesowe kancelarii.

Czym jest Misselling?

W skrócie to oferowanie produktów w sposób wprowadzający konsumenta w błąd lub oferowanie produktów w sytuacji, gdy produkt jest niedostosowany do możliwości lub potrzeb klienta, ponadto naraża klientów na wysokie koszty usługi obsługi i utratę kapitału.

Skutkiem Missellingu jest narażenie kredytobiorców na niedogodności finansowe, co stawia ich w ekonomicznie negatywnym położeniu.

Więcej o Missellingu :

https://www.uokik.gov.pl/faq_nieuczciwa_sprzedaz.php#faq2743

W innym postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym w Częstochowie Biegła podkreśliła, że strata kredytobiorów w wyniku w podpisania aneksu MAX RATA była generowana w dalszym ciągu po zakończeniu jego obowiązywania poprzez konieczność spłaty wyższych rat do końca okresu kredytowania.

Ponadto, we wszystkich tego typu prowadzonych sprawach podpisanie aneksu wyprzedzało o niespełna miesiąc datę ogłoszenia ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy- Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zatem gdyby nie podpisane aneksy kredytobiorcy mogliby zacząć “nabywać” walutę w kantorach internetowych, gdzie spread na parze walutowej CHF/PLN była nawet 5x niższy niż w banku. Zdaniem pełnomocnika pokazuje to nieekwiwalentność narzuconych przez Bank kosztów “wymiany” walut.