Pierwsza nasza wygrana z BOŚ-em

W dniu 10.02.2021 roku,  Sąd Okręgowy w Katowicach( SSO Jolanta Polko), sygn. akt: I C 914/20.

Pierwsza nasza wygrana z BOŚ-em😊

  1. Ustalił, że umowa zawarta pomiędzy powodami, a Bank Ochrony Środowiska S.A., jest nieważna.
  2. Zasądził na rzecz powodów kwotę 20.997 PLN i 49.789 CHF tytułem nienależnie spełnionego przez nich świadczenia w związku z nieważnie zawartą umową kredytu.
  3. Zasądził na rzecz powodów koszty procesu.