Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 18 lutego 2020 roku, sygn. akt. akt XXV C 10/18

Wyrokiem- Sąd zasądził na rzecz naszych klientów od Getin Noble Bank SA w Warszawie kwotę 33 372,28 zł wraz  z ustawowymi odsetkami płatnymi od  dnia 4 września 2017r. do dnia zapłaty,

Sąd oddalił roszczenie powodów z tytułu nieważności umowy kredytu, uznając, że umowa jest ważna i powinna być wykonywana jako  umowa PLN plus LIBOR.

Sprawa dotyczyła umowy zawartej przez kredytobiorców z Getin Noble Bank [ dawny dombank] z siedzibą w Warszawie.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk z kancelarii Lexnord.

Czekamy na uzasadnienie!