Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna – umowa nieważna

Dziś 15.04.2021 roku  Sąd Okręgowy w Gliwicach, I C 516/20,  SSO Łucja Oleksy-Miszczyk w sprawie przeciwko Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

  1. Ustalił, że umowa jest nieważna
  2. Oddalił żądanie zapłaty uznając prymat TS nad T 2 kondykcji
  3. Ale zasądził na rzecz konsumentów wszystkie koszty.

Na gorąco z Sali jak przekazał Jurek- Teoria 2K jest skrajnie niekorzystna dla konsumentów, a uchwała SN  z 16 lutego jest  błędna.

Czemu? Tego sędzia nie powiedziała, czekamy na uzasadnienie

Sprawę prowadził Jerzy Wyszyński