Wypowiedź Marka Skrobackiego, której udziełił Gazecie Wyborczej

Dlaczego Banki nie chcą wydawać zaświadczeń dotyczących historii spłaty kredytu “frankowego”

Czy jest to strategia Banków stosowana w celu zniechęcenia kredytobiorców przed pozwaniem Banku?

Poniżej przedstawiamy pełny tekst wypowiedzi.

Marek- Gazeta Wyborcza