Dnia 31 maja 2021 roku – Wygrana z Getin Noble Bank

Sąd Okręgowy w Częstochowie, SSR del. Dariusz Podyma, I C 417/20

  1. Ustalił, że  Umowa jest nieważna.
  2. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 62.097,45 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  3. Zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Sprawę prowadził Jerzy Wyszyński i Dorota Pilarczyk