FRANKOWICZE PKO BP. Kolejne kredyty we frankach nieważne.

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny, I C 179/19  w składzie SSR del. Dariusz Podyma w dniu 10 września 2020 roku  w sprawie z powództwa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w Warszawie naszym klientom o zapłatę uchylił wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22 sierpnia 2019 r sygn. akt I C 176/19 w punkcie 2, 3 i 4 I oddalił pozew o zapłatę ponad 300 tysięcy złotych.

Jednocześnie zasądził  od powoda na rzecz pozwanych zwrotu kosztów procesu.

O tej historii pisałam już na blogu https://zfrankiemwsadzie.pl/ochrona-majatku-w-sprawie-frankowej/. Po złożeniu przez kancelarię sprzeciwu od wyroku zaocznego, który został wydany bez udziału kredytobiorców, gdyż Ci nie odebrali wezwania Sądu do stawiennictwa na rozprawie, Sąd zawiesił wykonalność wyroku zaocznego przez co uniemożliwił prowadzenie egzekucji z mieszkania kredytobiorców.

Nordea habitat – wyrok

Po zaledwie 1 rozprawie, przesłuchaniu kredytobiorców  i oddaleniu wniosków Banku o przesłuchanie świadków Sąd wydał wyrok, o którym piszę wyżej.

W ustnym uzasadnieniu, Sąd wskazał, że w jego ocenie nie ma wątpliwości, że kredyt nordea habitat jest nieważny[ umowa kredytu] jest nieważna.

Jakie będzie uzasadnienie szczegółowe pewnie parę tygodni poczekamy, ale i tak sprawa w I Instancji trwała zaledwie rok. To szybko jak na sprawy frankowe.

Frankowicze PKO BP

Myślę, że frankowicze PKO BP z apelacji katowickiej mogą w końcu czuć się spokojnie i wystąpić z pozwem na drogę sądową i dotyczy to zarówno kredytobiorców, którzy zawarli umowę z wzorca własny kąt hipoteczny, (Umowa kredytu denominowanego nieważna) jak i kredytobiorców, którzy zawarli umowę na bazie wzorca nordea habitat – https://zfrankiemwsadzie.pl/splata-kredytu-we-frankach-pko-bp-pozytywne-rozstrzygniecie-przeciwko-pko-b-p-s-a/