Kolejna wygrana frankowicza z bankiem ING 17 lipiec 2020

W dniu 17 lipca 2020 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach [ sygn. akt: I Aca 589/18], skład: SSO del. Tomasz Tatarczyk, SSA Tomasz Ślęzak, SSA Joanna Naczyńska, zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach [ sygn. akt II C 616/7], SSO Agata Stankiewicz- Rataj, którym Sąd oddalił powództwo mojego klienta o zapłatę 4849 złotych z tytułu nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Bankiem ING Bank Śląski wraz z ustawowymi odsetkami ewentualnie o zapłatę kwoty 241.260,31 złotych w związku z bezskutecznością postanowień indeksacyjnych.

Kredytobiorca na dzień złożenia pozwu spłacił więcej niż kwota udzielonego mu przez Bank kredytu.

Umowa jest nieważna tak wskazał Sąd w uzasadnieniu, gdyż nie da się jej wykonać po “wyłączeniu” z niej postanowień przewidujących indeksację kredytu.

Mamy kolejny prawomocny wyrok.  Sprawę prowadziła mec. Dorota Pilarczyk  z LEXNORD – Kancelaria Prawna