Kredyt denominowany własny kąt hipoteczny – WYROK

Mamy wreszcie uzasadnienie PRAWOMOCNEGO WYROKU, który zapadł w sprawie naszego klienta przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska Spółka z siedzibą w Warszawie.

O szczegółach sentencji wyroku pisaliśmy tu: https://zfrankiemwsadzie.pl/umowa-kredytu-denominowanego-niewazna/

Natomiast w dzisiejszym artykule zajmę się istotniejszymi według mnie zagadnieniami, które pojawiają się na kanwach spraw frankowych.

Kredyt mieszkaniowy hipoteczny własny kąt w CHF- czy aby na pewno w CHF?

W przedmiocie charakteru umowy Sąd przyjął, że kredyt denominowany w walucie obcej ma charakter złotowy.  Niestety, wciąż ciężko przekonać Sądy, że mechanizm przeliczeniowy nie ma nic wspólnego z waloryzacją  i jej funkcją.

Umowa ramowa- współpraca, czy fikcja?

Co poniektórzy klienci Banku PKO i Nordea, podpisywali tzw. umowy ramowe o współpracy na rynku finansowym. Miały one dawać iluzję tego, że klient „ coś” negocjuje.  W istocie w zamian kredytobiorca  albo podpisywał jedynie świstek papieru za którym nie szły żadne rozmowy albo dostawał kurs CHF, który był mniej korzystny niż tabelowy, czasami zdarzało się, że udzielano zgody na wypłatę transzy po kursie, o jeden grosz korzystniejszym.

Nie o tym jednak mowa,  faktem jest bowiem, że umowy te były zawierane JUŻ PO podpisaniu umowy kredytu, czasami nawet KILKA MIESIĘCY, a poza tym były związane z uruchomieniem kredytu,  a to był  już etap następczy w stosunku do jej podpisania-  który to moment ma znaczenie decydujące.

Twierdze zatem, że mają one znaczenie dla oceny nieważności umowy krdytu, czy też oceny postanowień umowy jest bezwartościowe. Tak też wskazał Sąd, który rozpoznawał sprawę mojego klienta.

Indywidualna negocjacja umowy???  Oj nie….

Prowadząc sprawy „ frankowe”  często spotykam się z retoryką Banków, że jeżeli klient spłacał kredyt z konta walutowego czy technicznego wprost w walucie CHF to znaczy, że wynegocjował zasady spłaty.

Słusznie, zgodnie z prezentowanym przez nas stanowiskiem wskazał, że ta argumentacja jest błędna.

Za błędne uznał Sąd takie stanowisko banku…. Kredyt hipoteczny własny kąt i hipotetyczna spłata kredytu w walucie CHF, nie powoduje zatem, że postanowienie umowy dotyczące przeliczenia raty z dnia jej spłaty według kursu Banku przestaje być niedozwolone.