Niedozwolone postanowienia indeksacyjne.

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach z dnia 6 lutego 2020 roku; sygn. akt I C 1381/16.

Niedozwolone postanowienia indeksacyjne

W wyroku Sąd zasądził na rzecz naszego klienta 60 tysięcy złotych tytułem nienależnego świadczenia w związku ze znajdującymi się w umowie kredytu „frankowego” niedozwolonymi postanowieniami indeksacyjnymi dotyczącymi spłaty i wypłaty kredytu.

Sąd uznał, że co prawda umowa była ważna, ale zawierała niedozwolone postanowienia. W sprawie nie było podnoszone roszczenie o ustalenie nieważności ponieważ klient spłacił cały kredyt przed procesem sądowym.

Cieszy zakończony po 3 latach proces. To była jedna z pierwszych wniesionych przeze mnie spraw dotyczących kredytu indeksowanego do waluty obcej. Choć to dopiero 1 Instancja jesteśmy dobrej myśli.

Sprawa dotyczyła umowy zawartej przez kredytobiorcę z dawnym kredyt bankiem- teraz. Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie- sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk z kancelarii Lexnord. http://www.lexnord.com/. Czekamy na uzasadnienie, które niezwłocznie opublikujemy.