Nieważność kredytu d. Bank Nordea

W dniu 18 grudnia 2020 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze II C 760/17[ Joanna Kurek-Pachla], zasądził od Banku PKO BP Spółka Akcyjna  na rzecz powodów  kwotę 100. 955.00 złotych  wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2017 w związku z nieważnością umowy kredytu powiązanego z CHF.

  1. Sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy.
  2. Sąd zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.
  3. Sprawa dotyczyła umowy d. banku Nordea.
  4. Wyrok jest nieprawomocny

Przez 3,5 roku trwania postępowania przeprowadzona została opinia biegłego, po drodze sprawę zawieszono ze względu na postępowanie TSUE C- 260/18. Po odwieszeniu jeszcze rok było nam dane poczekać na termin rozprawy i doczekać  się wyroku.

Z  Państwem powodami się już prawie zaprzyjaźniliśmy😊