Nieważność kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego dawny KREDYT BANK – Wygrana

Kolejna wygrana sprawa frankowa przeciwko Santander Bank Polska Spółka akcyjna – Umowa kredytu we „frankach” dawny KREDYT BANK

W dniu 21 lipca 2020r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2020r. w Katowicach sprawy naszego klienta przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej w Warszawie o ustalenie i zapłatę wydał wyrok, w którym.

  1. Ustalił iż umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2008 r. pomiędzy
    powodem, a Kredyt Bank S.A. w Warszawie jest nieważna;
  2. W pozostałej części powództwo oddalił.

Nieważność kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego…Dlaczego?

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że pozwany Santander Bank Polska

  • Nie określił w sposób jasny zobowiązania klienta,
  • W umowie pojawił się element nieprzewidywalny, w związku z czym kredytobiorca
  • nie mógł określić wysokości swojego zobowiązania.
  • Umowa „ frankowa” skonstruowana przez pozwany Bank odwołuje się do tabeli kursowych Banku jednak wzorzec umowy nie określa czym są owe tabele, ani jak są konstruowane.
  • Powód niewątpliwie ma interes prawny do żądania ustalenia nieważności umowy kredytu „frankowego.”

Niestety…….Tak zwana teoria salda

Sąd oddalił roszczenie mojego klienta o zapłatę kwoty stanowiącej równowartość spłaconych rat kredytu i opłat około kredytowych, gdyż klient nie wpłacił na rzecz Banku całości kwoty kredytu oddanej mu dyspozycji.

Z tak zwaną teorią salda się nie zgadzamy i będziemy apelować o zastosowanie w sprawie teorii dwóch kondykcji.