Nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF

Wyrok SO w Katowicach z dn. 21 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt I C 844/19 

W wyroku z dn. 21 lipca 2020 r. SO w Katowicach w sprawie o sygn. I C 844/19 (SSO Wacława Walencka) ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do chf – Santander Bank Polska/ D. Kredyt Bank.