Nieważny kredyt frankowy – precedensowe wykreślenie hipoteki i danych z BIK

Z wielką satysfakcją informujemy o całkowitym „wyczyszczeniu” nieważnego kredytu frankowego. 

W dniu 29.10.2019 r. otrzymaliśmy prawomocny wyrok, w którym sąd II instancji potwierdził, że umowa kredytu mBank (“stary portfel”) jest w całości nieważna. (Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.10.2019 r., V Ca 403/19; I instancja: Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z dnia 6.11.2018 r., sygn. VI C 1209/17). 

Sprawa jest o tyle interesująca, że sentencja wyroku obejmuje nakaz zwrotu przez bank jedynie części kwot należnych kredytobiorcy, natomiast potwierdzenie, że umowa kredytu jest nieważna znajduje się w uzasadnieniu wyroku. 

Nieważny kredyt frankowy – usunięcie z bazy BIK

Po kilku miesiącach wymiany pism, bank przyznał rację, że wyrok ostatecznie zamyka sprawę kredytu. W efekcie, wszystkie dane dotyczące kredytu zostały usunięte z bazy Biura Informacji Kredytowej. Bank wydał również dokument, dzięki któremu hipoteka jest wykreślona z księgi wieczystej. 

Poza tymi urzędowymi sprawami, najbardziej widzialne dla kredytobiorcy jest to, że cała zakładka „kredyt hipoteczny” zniknęła z systemu transakcyjnego mBank w internecie. 

Był kredyt, nie ma kredytu. Czas na szampana 😊 

Przypominamy, że prawidłowy wyrok sądowy w sprawie frankowej, może zostać wydany według jednego z dwóch schematów, tj.: (a) nieważność całej umowy kredytu, albo (b) tzw. „odfrankowienie”. 

Oba rodzaje rozstrzygnięć sądowych, oznaczają, że „frank” znika z umowy kredytu i następuje „odwalutowanie” rozliczeń po niskim kursie początkowym. 

Nieważny kredyt frankowy (Nieważność)  to obowiązek zwrotu do banku wyłącznie kwoty w PLN, wypłaconej kilkanaście lat temu przez bank (de facto: kredyt w PLN, 0%). W praktyce – większość te kwoty kredytobiorców już zwróciła lub niebawem zwróci. Banki straszą pozwami o “wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału”, ale jedyny w Polsce prawomocny wyrok w takie sprawie oddalił wszystkie roszczenia banku. 

“Odfrankowienie” to przeliczenie kredytu w taki sposób, że od początku kredyt rozliczany jest na zasadzie kredyt w PLN, oprocentowanie LIBOR (kredytobiorca nie odczuwa skutków wzrostu kursu waluty z 2 do 4 PLN/CHF). 

nieważny kredyt frankowy