z frankiem w sądzie - o nas

Blog powstał z inicjatywy radców prawnych Doroty Pilarczyk i Marka Skrobackiego. Chęć kompleksowej pomocy na rzecz kredytobiorców „ frankowych” doprowadziła Nas do współpracy i stworzenia Bloga „z frankiem w sądzie.”

Chcemy pokazać kredytobiorcom, że z Bankiem da się wygrać.

Autorzy bloga są radcami prawnymi specjalizującymi się w procesach sądowych w zakresie kredytów powiązanych z walutami obcymi.

Dorota Pilarczyk– radca prawny, właścicielka kancelarii prawnej w Katowicach lexnord , specjalizuje się w sporach sądowych z bankami. Swoją praktykę koncentruje na Śląsku.

Marek Skrobacki– radca prawny z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Aktywnie zaangażowany w pomoc kredytobiorcom „frankowym”, pełnomocnik w ponad 120 sporach sądowych przeciwko bankom. Praktykę zawodową prowadzi głównie w Warszawie. Jest pełnomocnikiem w sprawach, w których sądy wydały wyroki stwierdzające nieważność umów kredytu „frankowego” – w tym w szczególności zawierające precedensowe w skali Polski uzasadnienie powołujące się na: (a) pierwszeństwo przepisów Dyrektywy 93/13 przed przepisami polskiego kodeksu cywilnego, (b) najnowsze wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu C-186/16 oraz C-51/17: umowa „frankowa” jest nieuczciwa, jeśli bank nie przekazał pełnej informacji umożliwiającej kredytobiorcy pełną ocenę ryzyka walutowego.

Dorota Pilarczyk

Dorota Pilarczyk - Radca prawny

Marek Skrobacki

Marek Skrobacki - Radca prawny