Odfrankowienie umowy. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 10 lutego 2020 roku, sygn. akt. akt XXV C 106/18

Odfrankowienie umowy

Wyrokiem- Sąd zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 40.651,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu “odfrankowienia” umowy, tj. nienależnego świadczenia w związku ze znajdującymi się w umowie kredytu „ frankowego” niedozwolonymi postanowieniami indeksacyjnymi dotyczącymi spłaty i wypłaty kredytu.

Sąd oddalił roszczenie powodów z tytułu nieważności umowy kredytu, uznając, że umowa jest ważna i powinna być wykonywana jako PLN plus LIBOR.

Sprawa dotyczyła umowy zawartej przez kredytobiorców z Getin Noble Bank[ dawny dombank] z siedzibą w Warszawie.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk z kancelarii Lexnord.

Czekamy na uzasadnienie!