PKO BP- umowa kredytu denominowanego w CHF

Wygrana frankowiczów z PKO BP- umowa kredytu denominowanego w CHF, kurs „negocjowany”

Wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. po dwóch latach od złożenia pozwu frankowego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (SSR Jowita Ustjanicz – Folcik) w sprawie przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

  • zasądził od pozwanego Banku na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego we franku szwajcarskim.

Klauzule niedozwolone w umowie kredytu Własny Kąt Hipoteczny- brak indywidualnej negocjacji

W ustnych motywach Sąd podkreślił, że niewątpliwie umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny, zawiera postanowienia niedozwolone, tzw. klauzule abuzywne, których wystąpienie w umowie dało możliwość zaskarżenia umowy zawartej z Bankiem.

Ponadto umowa  kredytu nie była z Powodami indywidualnie negocjowana.

Czytaj więcej na https://www.lexnord.com/blog/2021/06/07/klauzule-abuzywne-pko-bp-sa/

Kwestia umowy ramowej przesądzona na Śląsku. 

Sąd w Siemianowicach Śląskich, podobnie z resztą jak Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że o indywidualnej negocjacjacji kursu nie może przesądzać również fakt, że strony zawarły tzw. „umowę ramową”.

Umowa ta bowiem miała charakter następczy, a to przecież już umowa kredytu hipotecznego dawała pole bankowi do rażącego naruszenia interesów kredytobiorców.

Czytaj więcej na https://zfrankiemwsadzie.pl/kredyt-denominowany-wlasny-kat-hipoteczny-chf-wyrok/

Bank nie poinformował  klientów rzetelnie o ryzyku kursowym.

Sąd potwierdził także naszą argumentację, że podpisanie oświadczenia o świadomości ryzyka kursowego nie spełnia wymogów rzetelnej informacji jakiej wymaga prawo unijne od przedsiębiorców.

Ponadto o spełnieniu obowiązku informacyjnego nie może przesądzać, jak twierdził bank, że w placówkach pozwanego znajdowały się broszury informacyjne  miały na celu informację klientów o ryzyku kursowym wiążącym się z zaciągnięciem kredytu we franku szwajcarskim.

Bank nie udowodnił bowiem, w jakim okresie czasu broszury były dostępne  w placówkach banku i czy były doręczone klientom w taki sposób, aby kredytobiorcy mieli możliwość realnego zapoznania się z informacjami zawartymi w broszurach. 

PKO BP- umowa kredytu denominowanego w CHF – Nieważność 

Sąd uznał, że w skutek zawarcia w umowie niedozwolonych postanowień przeliczeniowych, umowy kredytu nie da się dalej wykonywać, stąd w uzasadnieniu Sąd przesądził o nieważności zobowiązania kredytowego.

Skutkiem uznania, że umowa kredytu „ frankowego” jest nieważna będzie jedynie  konieczność zwrotu świadczeń, które strony spełniły wskutek wykonywania umowy kredytu.

W rozpoznawanej sprawie kredytobiorcy spłacili już całość udostępnionego im kredytu, który udostępniony został im w walucie PLN.