SO Katowice – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska. Umowa nieważna

Powoli kończymy też starsze katowickie sprawy

Pozew w tej sprawie został wniesiony jeszcze przed orzeczeniem TSUE w sprawie Państwa Dziubak i zaraz po złożeniu sprawa została zawieszona do listopada 2019, czyli ok 8 miesięcy „leżała”.

W końcu klient się doczekał i……

Dnia 21 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt II C 158/19, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka w sprawie przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska ( umowa dotyczyła Banku Nordea z 2007 roku).

  1. Ustalił, że umowa zawarta pomiędzy stronami jest  nieważna.
  2. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów  kwotę  45 480,16 złotych oraz 29  326,11 CHF wraz ustawowymi odsetkami  za opóźnienie  od   lutego 2019 roku  do  dnia  zapłaty.
  3. Zasądził od pozwanej na  rzecz powodów koszty procesu.