SO Katowice – Raiffeisen Bank. Umowa nieważna

W dniu 13 maja 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, SSO Aneta Wolska, I C 701/20, Przeciwko Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna

1. Ustalił, że umowa jest nieważna

2. Zasądził  na rzecz powoda kwotę 214499.67 tytułem zwrotu nienależnego świadczenia,

3. Zasądził na rzecz powoda całość kosztów procesu.