SO w Katowicach ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna

Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny, II C 156/20 SSO Bogusława Kubica.

  1. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest nieważna
  2. Zasądził na rzecz powodów kwotę 472195 wraz z odsetkami.
  3. Zasądził koszty procesu

Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, więcej o tej kwestii po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.