Spłata kredytu we frankach PKO BP. Pozytywne rozstrzygnięcie przeciwko PKO B.P. S.A

Kolejne pozytywne rozstrzygnięcie przeciwko PKO B.P. S.A. (dawna Nordea) umowa z 2005 roku.

W dniu 3 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ( sygn. akt: II C 375/19), SSO Joanna Głogowska na posiedzeniu niejawnym na podstawie ustawy Covid-owej  Sąd uwzględnił  w całości powództwo naszego klienta ustalając w sentencji nieważność umowy i zasądzając na rzecz powodów kwotę 71 tys. PLN  i 43 tys. CHF.  wraz z odsetkami ustawowymi od 2019 roku.

Ustnego uzasadnienia nie było, więc czekamy na uzasadnienie pisemne.

No, można powiedzieć, że Sąd Okręgowy w Katowicach ruszył już z kopyta w sprawach frankowych.

Teraz czekamy na czwartkowy wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, także dotyczący umowy dawnej Nordei😊