Uchylenie do ponowego rozpoznania Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

W dniu 22 października Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt: VI ACa 999/19, ref. SSO del. Przemysław Feliga uchylił do ponowego rozpoznania Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Piotr Bednarczyk. Przyczyną uchylenia wyroku był fakt, że Sąd nie rozsrzygnął o żądaniu ustalenia nieważności umowy z art. 189 kpc.
Oby teraz przeszedł wniosek o zabezpieczenie, bo przez pomyłkę Sądu, jesteśmy trochę czasu do tyłu.
 
Sprawe prowadziła Dorota Pilarczyk i adw. dr Anna Dombska