Umowa kredytu denominowanego w CHF PKO BP S.A. nieważna

W dniu  tj.16.10.2020 Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Wacława Walencka ( sygn.akt: I C 851/18) ustalił w sentencji, że umowa kredytu denominowanego w CHF zawarta przez klientów kancelarii z bankiem PKO BP S.A jest nieważna.
 
Jednocześnie Sąd będąc zwolennikiem teorii salda oddalił roszczenie o zapłatę.
Wzór Umowy- Własny Kąt Hipoteczny- wersja nowsza.
 
Ustne motywy rozstrzygnięcia były bardzo krótkie, ale z innych wyroków Sądu wynika, ze ten skład przychyla się się do nieważności umów powiązanych z walutą z powodu sprzeczności z art 353/1/ k.c i art. 69 ustawy prawo bankowe
 
Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk i Agnieszka Dudek Niestrój