Umowa kredytu denominowanego – własny kąt hipoteczny nieważna

Wygrywamy prawomocnie z PKO BP Spółka Akcyjna w związku z nieważnością umowy kredytu denominowanego w CHF opartą na wzorcu „Własny Kąt Hipoteczny” z 2008 roku

Po dwóch latach od wniesienia przez kancelarię apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach,  [ sygn. akt  I C 867/18],  Sąd Apelacyjny w Katowicach[ sygn. akt: I ACa 865/18] zmienił wyrok Sądu I Instancji i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 82 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, przesłankowo stwierdzając nieważność kredytu „frankowego”.

Umowa kredytu denominowanego – własny kąt hipoteczny nieważna

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał,  że:

  • umowa zawarta z pozwanym bankiem oparta na wzorcu umowy WKH zawiera niedozwolone postanowienia umowy.
  • Postanowienia przeliczeniowe nie były transparentne
  • Postanowienia przewidujące denominację zastrzegały na rzecz banku nieuzasadnione dodatkowe wynagrodzenie.

W związku z tym Sąd orzekł, że umowa kredytu denominowanego jest nieważna, a po wyłączeniu z niej niedozwolonych postanowień  umowy nie da się wykonywać dalej.

Sąd zastosował teorię  dwóch kondykcji.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk wraz z zespołem kancelarii Lexnord