Umowa kredytu Deutsche Bank S.A. z 2009 r. NIEWAŻNA W CAŁOŚCI!


W dniu 22.07.2020 r  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia sygn. VI C 1540/19. wydał wyrok w którym uznał, że Umowa kredytu Deutsche Bank S.A. z 2009 r. NIEWAŻNA W CAŁOŚCI!

Sprawa jest ciekawa.

Po pierwsze, umowy DB ciągle jeszcze sprawiają sędziom sporo kłopotów. Po drugie, umowa została zawarta w połowie 2009 r., gdy z kodeksu cywilnego wykreślono zasadę określania zobowiązań w walucie PLN, a art. 358 par. 2 odwołujący się do kursu średniego NBP może sprawiać wrażenie “plastra”, który utrzymuje umowę frankową w mocy. SSR Milena Dutkowska nie miała wątpliwości, że art. 358 p 2 k.c. nie może być zastosowany. Jej zdaniem takie “łatanie” umowy (podobnie ja na podstawie art. 56 k.c., 364 k.c. czy art. 41 prawa wekslowego) prowadziłoby do eliminacji ochrony konsumenta która wynika z Dyrektywy 93/13.

Umowa kredytu deutsche bank niewazna w całości.

Pani Sędzia nie miała wątpliwości, że umowa kredytu deutsche bank jest nieważna, a kredytobiorcy należy się zwrot wszystkich kwot (zgodnie z zasadą 2 kondykcji).

Sprawę prowadzi mec. Marek Skrobacki z zespołem Kancelaria CHF.