Umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna. Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2019 roku; sygn. akt II C 1031/18.

Na podstawie art. 189 kpc ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna. Zasądził na rzecz powódki 92.360,00 złotych tytułem nienależnie spełnionego świadczenia zgodnie z teorią dwóch kondykcji.
Zasądził na rzecz powódki zwrot kosztów procesu.

Sprawa dotyczyła ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- sprawę prowadziła kancelaria Lexnord. Czekamy na uzasadnienie, które niezwłocznie opublikujemy.