Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – nieważna (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka).

Wyrok SO w Katowicach z dn. 24 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt II C 238/19

Kolejne pozytywne rozstrzygnięcie tym razem w sprawie przeciwko PKO B.P. S.A. (dawna Nordea). Dobra passa nas nie opuszcza. 

Dzisiaj (24.07.2020 r.), SO w Katowicach w wyroku w sprawie o sygn. akt II C 238/19 ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat (z 2009 r.) jest nieważna (SSO Anna Bogaczyk-Żyłka). 

Sąd uwzględnił powództwo w całości i zasądził na rzecz powodów kwotę 280.123,37 zł oraz 88,25 franków szwajcarskich (CHF) wraz z odsetkami ustawowymi od 2019 r. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że świadkowie banku nie potwierdzili stanowiska banku, żeby postanowienia umowy były indywidualnie negocjowanie. Z całą pewnością indywidualnym negocjacjom nie podlegały postanowienia dot. mechanizmu przeliczania. Zdaniem Sądu sam mechanizm nie był jasny i dawał bankowi możliwość decydowania po jakim kursie będzie kupował CHF. 

Umowa o kredyt mieszkaniowy nieważna

Zdaniem Sądu wspomniana umowa zawiera klauzule niedozwolone. Bank nie dopełnił również obowiązków informacyjnych. Żaden z pracowników banku nie przedstawił powodom jak mechanizm przeliczania będzie funkcjonował w praktyce, odsyłając wyłącznie do tabeli kursów walut. 

Przy wydaniu orzeczenia Sąd brał pod uwagę dorobek orzecznictw TSUE. 

Zdaniem Sądu w sprawie zastosowanie może znaleźć wyłącznie teoria dwóch kondykcji, bowiem nie ma podstaw do przyjęcia teorii salda, gdyż bank nie postawił zarzutu potrącenia.