Umowa o pożyczkę hipoteczną zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna.

Dnia 8 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. akt IC 1181/20, SSO Krzysztof Żyłka w sprawie przeciwko Millennium Bank S.A.

  1. Ustalił, że umowa o pożyczkę hipoteczną zawarta pomiędzy stronami a Bankiem Millennium S.A w Warszawie jest nieważna.
  2. Zasądził od Banku na rzecz powodów koszty procesu.

W sprawie nie było składane roszczenie pieniężne do czasu uregulowania kwestii spadkowych przez strony procesu.