Czy wyrok zasądzający oznacza unieważnienie kredytu we frankach?

Unieważnienie kredytu we frankach. Co oznacza wyrok zasądzający?

Nareszcie,  do kancelarii dotarło uzasadnienie prawomocnego Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach, korzystnego dla naszego klienta.

Sentencję wyroku- dokładnie opisywałam tu: wygrana frankowicza z bankiem  i tu: nieważność kredytu chf przeciwko ING Bank Śląski 

Dzisiaj trochę o rozważaniach Sądu, które spowodowały, że klient może cieszyć się wygraną i choć sama sentencja nie zawiera ustalenia nieważności umowy kredytu, to gorąco wierzę w to, że za parę miesięcy będzie się on cieszył brakiem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku.

Unieważnienie kredytu we frankach

Dlaczego –  unieważnienie kredytu we frankach w uzasadnieniu?

 W roku 2017 kiedy składałam pozew mojego klienta nie składałam roszczeń o ustalenie nieważności umowy na podstawie art. 189 kpc [ w sentencji- tak tłumaczę to klientom], gdyż często takie pozwy były oddalane ze względu na brak interesu prawnego. Uznawałam, że istnieje zbyt duże ryzyko takiego „ pozwu”.

Na dzień dzisiejszy mamy zgoła odmienną sytuację w apelacji katowickiej. Świadczą o tym chociażby wyroki, które opisywałam tu: Nieważność umowy kredytu indeksowanego do chf.   We wpisie: spłata kredytu we frankach PKO BP czy tu: umowa o kredyt mieszkaniowy nieważna. Dlatego też moi „nowi” klienci w pozwie prawie zawsze spotkają się z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy kredytu w tzw. „sentencji.”

Fragmenty uzasadnienia, które cieszą

Indywidualne uzgodnienie  postanowień umowy, a raczej jego brak.

Często pełnomocnicy Banków w swoich pismach procesowych piszą, że skoro klient zaznaczył we wniosku, że udzielony mu zostanie kredyt indeksowany lub denominowany to oznacza, że indywidualnie uzgodnił warunki umowy.  Otóż nie…

Co napisał w tym przedmiocie Sąd Apelacyjny??

Unieważnienie kredytu we frankach1 Unieważnienie kredytu we frankach2

 

Złożenie oświadczenia o świadomości ryzyka kursowego…nie jest wystarczające.

Bank to Instytucja zaufania publicznego wymaga się od niej szczególnej staranności, prawda. Można było przedstawić klientowi historię kursów CHF z tylu lat przed jaka długa jest długość jego obowiązywania. Na przykład zawieramy umowę na lat 30, Bank powinien pokazać kredytobiorcy historyczny kurs franka od 1988 do 2008 roku.

Unieważnienie kredytu we frankach3

Czyżby sprzeczność umowy frankowej z art. 69 ust. 1 prawa bankowego??

O naruszeniu dobrych obyczajów i naruszeniu interesów konsumenta pisać tu nie będę, bo najważniejsze osobiście dla mnie jest stanowisko, że bank w umowie naruszył przepis bezwzględnie obowiązujący.

Unieważnienie kredytu we frankach4

Umowa nie będzie dalej obowiązywała jako PLN plus libor…

 Skład Sądu, który rozpoznawał tę sprawę w apelacji zgodnie z wolą klienta wskazał że umowa nie może dalej obowiązywać i jest ona nieważna.

Unieważnienie kredytu we frankach5

Na koniec teoria  salda czy teoria dwóch kondykcji???

Nie czekając na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 11/20).
Sąd Apelacyjny w Katowicach w rozpoznawanej sprawie  opowiedział się za teorią  dwóch kondykcji, a mianowicie kredytobiorcy przysługuje prawo do żądania świadczenia, które spełnił  jako nienależne, bez podstawy prawnej.

Unieważnienie kredytu we frankach6

To na tyle, i tak bardzo czekamy na uzasadnienie w sprawie wygranej sprawy przeciwko PKO BP. https://zfrankiemwsadzie.pl/umowa-kredytu-denominowanego-niewazna/ , żeby ją opisać..