Ustalenie nieważności umowy zawartej z d. Kredyt Bank

W dniu 22 grudnia 2021 Sąd Okręgowy w Gliwicach, sygn. akt: I C 125/20, SSO Katarzyna Sznajder:

  1. Ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego d. Kredyt Bankiem, obecnie Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  2. Sąd zastosował teorię salda i oddalił roszczenie o zapłatę.
  3. Sprawa w I Instancji trwała 9 miesięcy i odbyła się tylko jedna rozprawa, na której zostali przesłuchani kredytobiorcy, po czym Sąd zamknął rozprawę i odroczył wydanie wyroku na dwa tygodnie.