Wstrzymanie egzekucji z nieruchomości będących własnością kredytobiorców frankowych.

W dniu 3 czerwca na portalu prawo.pl  pojawił się artykuł- temat dnia dotyczący wstrzymania wykonania nakazów zapłaty wydanych w stosunku do naszych klientów na przestrzeni lat 2016-2017. 

https://www.prawo.pl/biznes/wznowienie-postepowania-po-wyroku-tsue-pierwsze-dwie-sprawy,500769.html 

Historia kredytów frankowych  

W stosunku do Państwa X i Pani Y zostały wydane nakazy zapłaty w postępowaniu nakazowym, w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu frankowego zawartego odpowiednio z bankiem Millennium S.A i PKO BP S.A. 

NAKAZ

Kredytobiorcy z przyczyn losowych nie złożyli zarzutów od nakazów zapłaty w ustawowym 2 tygodniowym terminie od dnia ich doręczenia. W związku z tym Banki na podstawie prawomocnych nakazów zapłaty złożyły wnioski o wszczęcie postępowań egzekucyjnych, w tym egzekucji z nieruchomości.  

Próbowaliśmy wszystkiego, między innymi próbowaliśmy złożyć zarzuty od nakazów zapłaty wraz z wnioskami o przywrócenie terminów do ich złożenia, wnioski o ponowne doręczenie nakazów zapłaty, czy też występowaliśmy z pozwami o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego wraz z wnioskami o zabezpieczenie powództw poprzez wstrzymanie egzekucji  z nieruchomości. Niestety nasze próby pomimo dobrej argumentacji nie były skuteczne 

Frankowy Wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 rokuw sprawie Dziubak C-260/18. okazał się przełomem, pisałam też o nim pod linkiem https://zfrankiemwsadzie.pl/wyrok-tsue-w-sprawie-dziubak-c-260-18/., gdyż otworzył nam 3 miesięczny termin do złożenia Skargi o wznowienie postępowania 

Najważniejszym celem postępowania było wstrzymanie wykonania nakazów zapłaty, czyli kolokwialnie mówiąc zablokowanie egzekucji. Każda z nich była  na dość zaawansowanym etapie W sprawie dotyczącej Banku PKO BP poszło można powiedzieć szybko i sprawnie, natomiast w przypadku drugiej sprawy przeciwko Bankowi Millennium, gdzie było wydane prawomocne postanowienie o przybiciu wraz z Mecenasem Damianem Nartowskim z kancelarii WN LEGAL WĄTROBIŃSKI NARTOWSKI https://wnlegal.pl/ musieliśmy złożyć zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku  o zabezpieczenie.  

oddALENIE BERKAZABEZPIECENIE gIENIA

Wstrzymanie egzekucji z nieruchomości

Dzięki dobrej argumentacji Sąd Okręgowy w Katowicach, zmienił postanowienie i wstrzymał wykonanie prawomocnego nakazu zapłaty. 

BERKA 2

Nasze sprawy pokazują, że nie ma spraw beznadziejnych. Cieszy mnie to, że w żadnej ze spraw sąd nie wydał postanowienia o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania. 

Co to oznacza w praktyce?  To oznacza, że postępowanie się toczy. W mojej ocenie, teraz Sąd rozpozna sprawę na nowo i merytorycznie– wyznaczy termin rozprawy, przesłucha świadków, powoła biegłych.  Na koniec wyda wyroki, w którym mam nadzieje uchyli nakazy zapłaty.  

 Czytaj więcej na Prawo.pl: 

https://www.prawo.pl/biznes/wznowienie-postepowania-po-wyroku-tsue-pierwsze-dwie-sprawy,500769.html?fbclid=IwAR3nnS-gpf59eqzMT1ZdadwerNKNUP47YuMcactR9qL2lJPQHtdcOpP_rDQ