Wygrana z Bankiem Millennium przed Sądem Okręgowym w Katowicach

Wygrana z Bankiem Millennium przed Sądem Okręgowym w Katowicach

W 22.01.2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Wacława Walencka), w sprawie o sygn. akt I C 211/19:

  1. Ustalił, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a Bankiem Millennium S.A. jest nieważna.
  2. Na zasadzie teorii salda oddalił roszczenie o zapłatę.

W ocenie Sądu umowa jest nieważna na podstawie art. 58 § k.c. w związku z art. 353^1 k.c.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk