Wygrana z BNP Paribas Bank Polska

W dniu 14 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Katowicach,  I C 346/20, SSO Agata Witkowska

  1. Ustalił, że umowa łącząca powodów zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem BGŻ S.A jest nieważna.
  2. Zasądził na rzecz powodów kwotę wynikającą z nienależnego świadczenia- ponad 400 tys.
  3. Oddalił żądanie pieniężne dotyczące rat płaconych wcześniej niż 10 lat przed wniesieniem pozwu- ok. 90 tys.
  4. Zasądził koszty- w proporcji 80/20.

Najważniejszy cel osiągnięty- o „ przedawnione” raty i resztę kosztów będziemy walczyć.