Wygrana z Getin Noble Bank (Warszawa)

Kolejna wygrana z Getin Noble Bank, tym razem w Warszawie.

W dniu 20.01. 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie ( SSO Paweł Duda), w sprawie o sygn. akt XXV C 1137/18:

  1. Ustalił, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a Getin Noble Bank S.A. jest nieważna.
  2. Na zasadzie teorii salda oddalił roszczenie o zapłatę.

W ocenie Sądu umowa jest nieważna, gdyż została ukształtowana w sposób sprzeczny z naturą stosunku prawnego.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk i Agnieszka Dudek-Niestrój.