Wygrana z mBank w Katowicach

W dniu 26 marca Sąd Okręgowy w Katowicach, I C 420/20, ref: SSO Agata Młynarczyk – Śmieja

1.Ustalił, że umowa zawarta przez powoda z mBank jest nieważna

2.Zasądził na rzecz powoda kwotę 99858.37

3.Zasądził na rzecz powoda kwotę koszty procesu.

Pozew został złożony w kwietniu 2020, miesiąc temu odbyła się tylko jedna rozprawa na której został przesłuchany powód.