Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska – umowa Własny Kąt Hipoteczny [starszy wzór- bez tabelek].

 Sąd Okręgowy w Katowicach, SSO Bogusława Kubica,  II C 345/20

  1. Ustalił, że Umowa jest nieważna.
  2. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę kwoty 3.188,51 PLN oraz 97.893,58 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.
  3. Zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Klientka jest radcą prawnym, a umowa była prawie od początku spłacana w walucie CHF.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk