Wygrana z Bankiem PKO BP Spółka Akcyjna i z Getin Noble bank

Dwie wygrane sprawy frankowe w jeden dzień – Wygrana z Bankiem PKO BP Spółka Akcyjna i z Getin Noble bank. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.01.2021 roku [ SSO  Anna Bogaczyk- Żyłka] w sprawie o sygn. akt II C 1056/18. 

  1. w pkt 1 – ustal, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Bankiem PKO BP Spółka Akcyjna z   siedzibą w Warszawie, oparta na wzorcu Własny Kąt hipoteczny jest nieważna. 
  2. w pkt 2 – zasądza od Pozwanego na rzecz Powoda, kwotę 119.703, 52 zł  wraz z ustawowymi odsetkami od dn. 23.11.2018 r.  
  3. w pkt 3 – zasądza 6434 zł tytułem kosztów procesu. 

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk i Agnieszka Dudek- Niestrój 

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej z dnia 28.01.21 roku [ SSO Jerzy Strzygocki] w sprawie o sygn. akt I C 612/20 zasądził na rzecz powodów kwotę 165 179,88 złotych w związku z nieważnością umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Getin Noble Bank.   

Kredytobiorcy spłacili cały kredyt w związku z tym zasadne było jedynie roszczenie o zapłatę.  

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk i Agnieszka Dudek- Niestrój