Hat Trick w Katowicach- 29.01.2021 roku.

Wygrane sprawy kredyty we frankach Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie I C 486/20 przeciwko ING Bank Śląski  

  • Ustalił na podstawie art. 189 kpc., że umowa jest nieważna. 
  • Oddalił roszczenie o zapłatę przyjmując teorię salda. 
  • Zniósł koszty procesu 

 

Sąd Okręgowy w Katowicach w sprawie I C 264/20 przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna  

  • Ustalił na podstawie art. 189 kpc., że umowa jest nieważna. 
  • Oddalił roszczenie o zapłatę przyjmując teorię salda. 
  • Zniósł koszty procesu.  

 

Sąd Okręgowy w Katowicach, SSO Joanna Kurek- Pachlaw sprawie II C 519/19 przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie– Umowa Nordea, rok zawarcia umowy-2009 

  • Ustalił na podstawie art. 189 kpc., że umowa jest nieważna. 
  • Zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 84 tysięcy 460 zł 66 groszy oraz 54 tysiące 900 franków z odsetkami od 13 czerwca 2019 do dnia zapłaty 
  • Zasądził na rzecz powodów koszty procesu. Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.