Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: XXV C 2881/18

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: XXV C 2881/18 z dnia 19 sierpnia 2019 roku- Sąd rozstrzygający sprawę w uzasadnieniu wyroki uznał, że umowa jest nieważna z mocy prawa ze względu na sprzeczność umowy kredytu indeksowanego z naturą stosunku. Ponadto Sąd stwierdził, że klauzule indeksacyjne stanowią główny przedmiot umowy, a umowa bez tych postanowień nie może dalej obowiązywać w obrocie jako umowa wyrażona w PLN plus Libor. Sąd oddalił powództwo z powodu tzw. teorii salda, kredytobiorcy nie uiścili jeszcze na rzecz Banku całej nominalnej kwoty kredytu. Wyrok zostanie zaskarżony przez kredytobiorców apelacją, gdyż nie zgadzają się oni z prezentowaną przez Sąd teorią salda- sprawę prowadziła kancelaria Lexnord.