Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-03-15, sygn. akt VI C 1208/17

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-03-15, sygn. akt VI C 1208/17. Sąd rozpoznający sprawę wywiódł, że umowa kredytu mBank nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty w PLN i CHF tytułem nienależnego świadczenia- sprawę prowadziła kancelaria CHF.