Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-06-19, sygn. akt VI C 1361/17

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-06-19, sygn. akt VI C 1361/17. Sąd rozstrzygający sprawę stwierdził, że umowa kredytu d. Kredyt Bank jest nieważna i tytułem nienależnego świadczenia bank zwrócił kredytobiorcom kwotę 65 000 tysięcy złotych- sprawę prowadziła kancelaria CHF.