Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-10-29, sygn. akt. I C 4125/17

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-10-29, sygn. akt. I C 4125/17, Sąd rozstrzygający sprawę stwierdził, że umowa kredytu umowa kredytu mBank jest nieważna z mocy prawa. Sąd wyraził opinię, że z urzędu jest zobowiązany dokonać całości rozliczeń między stronami (tzw. teoria salda), a wobec tego, że kapitał wypłacony przez bank nie został do chwili wyroku spłacony, to żądanie zapłaty na rzecz kredytobiorcy było zdaniem sędziego nieuzasadnione- sprawę prowadziła kancelaria CHF.