Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-11-06 sygn. akt VI C 1209/17

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2018-11-06 sygn. akt
VI C 1209/17, Sąd rozstrzygający sprawę stwierdził, że umowa kredytu mBank (tzw. stary portfel) nieważna- sprawę prowadziła kancelaria CHF.