Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-02-15

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-02-15 (VI C
1623/18): Sąd rozstrzygający sprawę stwierdził, że umowa mBank nieważna i zasądził na rzecz klienta kwotę 55 621,05 PLN do zwrotu do kredytobiorcy- sprawę prowadziła kancelaria CHF.