Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-10-04 sygn. akt I C 4126/17

Wyrok Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście z dnia 2019-10-04 sygn. akt I C 4126/17, Sąd rozstrzygający sprawę „odfrankowił ”, umowę kredytu zawartą przez kredytobiorców z mBank i zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 57 639,45 PLN oraz 450,14 CHF tytułem nienależnego świadczenia- sprawę prowadziła kancelaria CHF.