Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach dotyczący umowy frankowej (CHF) zawartej z ING Bank Śląski S.A. 

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt. IV Ca 868/19. dotyczący umowy kredytu indeksowanego w CHF  zawartej z ING Bank Śląski S.A. 

 Jak to się zaczęło?  

W 2008 roku nasza klientka zachęcona zapewnieniami pracownika banku  
o bezpieczeństwie i stabilności franka szwajcarskiego, zaciągnęła kredyt indeksowany do waluty CHF w ING Bank Śląski S.A. na okres 12 lat. Podczas spotkania, doradca rozwiał jej wszelkie wątpliwości, tłumaczył, że kredyt ten jest dla niej najlepszym rozwiązaniem, zapewniał również, że frank szwajcarski jest walutą stabilną, tym samym jego kurs nawet jeśli  
w przyszłości się zmieni, to będą to wyłącznie niewielkie wahnięcia.   

Pierwsze problemy  

Pierwsze problemy z kredytem zaczęły się już kilka miesięcy po jego uruchomieniu. Wbrew zapewnieniom doradcy raty kredytu, które miały być niemal niezmienne wraz ze wzrostem kursu CHF poszybowały w górę 

Lata mijały, a saldo kredytu, mimo spłacania kolejnych rat, wciąż było wysokieNiezadowolenie i bezsilność naszej klientki przelało czarę goryczy, wobec czego, w celu poznania potencjalnych możliwości zmiany tego stanu rzeczy udała się ona po poradę do radcy prawnego. Po przedstawieniu w kancelarii potencjalnych rozwiązań, za radą radcy prawnego zdecydowała się dochodzić swoich praw przed sądem.   

 Postępowanie przed sądem 

Nasza kancelaria reprezentowała klientkę w postępowaniu w I i II instancji. 

I instancja   

Postępowanie sądowe w I instancji przebiegło wyjątkowo sprawnie, jak na sprawę „frankową”, i  trwało tylko 1,5 roku, podczas procesu sąd zdecydował się przesłuchać powódkę.   

Postępowanie sądowe w I instancji zakończyło się wydaniem przez Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach wyroku w dniu 26 marca 2019 r. (sygn. akt I C 1239/17),  w którym to Sąd stwierdził, że umowa kredytu indeksowanego, którą zawarła powódka jest nieważna.  

Sąd I instancji dostrzegł zarówno w umowie, jak i w zachowaniu banku istotne naruszenia, które w istocie doprowadziły do uznania, iż umowa ta jest nieważna z mocy prawa.  

Apelacja banku 

Od powyższego wyroku, bank ING wniósł apelację  – o której więcej można przeczytać na naszym blogu tu – https://zfrankiemwsadzie.pl/niewaznosc-umowy-kredytu-indeksowanego-do-franka/ 

Wyrok sądu a umowa frankowa ING Bank Śląski S.A.

II instancja i prawomocny korzystny dla klientki wyrok  

W dniu 4 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Katowicach prawomocnie „odfrankowił” spłacony wcześniej przez kredytobiorcę kredyt we frankach. Sąd II instancji zmienił wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach, kierując się brzmieniem art. 6 dyrektywy 93/13 i stwierdził, że umowa kredytu we frankach zawarta z ING Bank Śląski S.A. co prawda zawiera nieuczciwe postanowienia, ale umowa nie jest nieważna i po ich wyłączeniu może nadal obowiązywać.  

W uzasadnieniu, Sąd Okręgowy w Katowicach wskazał, że takie stanowisko popiera również Sąd Najwyższy (więcej o tym tu- https://zfrankiemwsadzie.pl/kredyt-frankowy/ ). 

Mając na względzie fakt, że nasza klientka spłaciła już kredyt w całości, Sąd zasądził na jej rzecz kwotę nadpłaty w wysokości 64,437,73 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.  

(Wyrok II instancji: 04 marca 2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach sygn. akt IV Ca 868/19 (skład SO:  przewodniczący sędzia SO Tomasz Opitek, sprawozdawca sędzia SO Krzysztof Niemczyk, Sędzia SO Jacek Sobczyński.)