Wyrok SO w Katowicach w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu

Kolejny sukces w Katowicach. ‼️
Nie będziemy ukrywać, że ostatnio bardzo lubimy SO w Katowicach 😊
➡️W dn. 15.12.2020 r. SO w Katowicach (SSO Bogusława Kubica) w
sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu(
Oddział w Polsce) toczącej się pod sygn. akt II C 136/20, wydał
wyrok, w którym to:
👍 ustalił, że umowa którą bank zawarł z powodami jest
nieważna
👍 zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 112.900,08 zł i
ponad 31 tys. CHF (tj. wszystkie wpłacone przez powodów
kwoty)
👍 zasądził koszty procesu
➡️Sąd w całości podzielił naszą argumentację, co do nieważności
umowy.
➡️Sprawę prowadziła r.pr. Dorota Pilarczyk i apl. radc. Agnieszka
Dudek-Niestrój