Wyrok – Umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bankiem Śląskim jest nieważna

W dniu dzisiejszym tj. 23.11.2020 Sąd Okręgowy w Katowicach w składzie SSO Izabela Knych (sygn. akt: II C 1169/17) zasądził na rzecz klientów kwotę 181.588,28 złotych stwierdzając przesłankowo, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bankiem Śląskim jest nieważna, w związku z faktem, że powodowie w całości wygrali proces zasądził na rzecz klientów koszty zastępstwa procesowego.
Sąd zastosował w sprawie teorię dwóch kondykcji.

Sprawę prowadziła Dorota Pilarczyk i Agnieszka Dudek- Niestrój