Prawomocne Zabezpieczenie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna

Pisałam już, że kancelaria uzyskała dla kredytobiorców postanowienie dotyczące zabezpieczenia roszczeń w sprawie dotyczącej umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej zawartego z Getin Noble Bankiem (d. Getin Bank, Noble Bank). Kredytobiorcy pozwali Bank o ustalenie nieważności i zapłatę ewentualnie o odfrankowienie umowy kredytu.  

\W dniu 18 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach, I Wydział Cywilny, wydał postanowienie o zabezpieczeniu  roszczeń kredytobiorców poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłaty rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych umową, w okresie od lutego 2020 roku do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.  

https://zfrankiemwsadzie.pl/zabezpieczenie-roszczen-getin-noble-bank/ 

Zabezpieczenie roszczeń przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna 

Od postanowienia o zabezpieczeniu pozwany  Getin Noble Bank  złożył zażalenie. Na szczęście Sąd Okręgowy w Gliwicach  postanowieniem z dnia 5 maja 2020 roku oddalił zażalenie i tym samym klient uzyskał niezaskarżalną decyzję o braku obowiązku dalszej spłaty kredytu. 

 De facto kredytobiorca nie musi już co miesiąc spłacać rat kredytu. 

Kancelaria złożyła wniosek o uzasadnienie postanowienia, gdyż bardzo interesuje nas w jakim zakresie Sąd Okręgowy w Gliwicach przyznał nam rację. 

postanowienie Bielecki