Zmiana zaskarżonego wyroku w Katowicach

W wyroku z dn. 9 lutego 2021 r. w sprawie o sygn. akt I ACa 416/19 SA w Katowicach zmienił zaskarżony wyrok, w ten sposób, że:

  1. Pozbawił wykonalności BTE z dn. 27 stycznia 2015 r., któremu klauzulę wykonalności nadał Sąd Rejonowy w Zawierciu postanowieniem z dn. 26 lutego 2015 r., sygn. akt I Co 150/15 ponad kwotę 2380,78 zł;
  2. W pozostałej części powództwo oddalił;
  3. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty sądowe w tym koszty zastępstwa procesowego za II instancję.

Sprawę prowadziły: r.pr. Dorota Pilarczyk i apl. radc. Agnieszka Dudek-Niestrój

 

wyrok Wanda 1
wyrok wandzia 2